တိုုင္းျပည္ကိုု ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္မ်ားကိုု facebook တြင္ ေခ်ပဖိုု ့အတြက္ BHG က Myanmar Cyber Army Extension/Add-on ထုုပ္ေ၀လိုက္ပါျပီ...

Extension/addon ကိုု ဒီေနရာမွာ ရယူႏိုုင္ပါတယ္ https://code.google.com/p/myanmar-facebook/

ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ ့သည္ ေနရာတိုုင္းတြင္ Groups တိုုင္းတြင္ Page တိုုင္းတြင္... member မျဖစ္ႏိုုင္လိုု ့တမ်ဳိး... ဘယ္ကုုလားေတြကိုု ေဆာ္ရမယ္.. ဘယ္မ်ဳိးပ်က္ကိုု report လုုပ္ရမယ္ဆိုုတာ မသိႏိုုင္ေသးလိုု ့တမ်ဳိး report လုုပ္ခြင့္ မရွိခဲ့ေပ... တခ်ိဳ ့က report လုုပ္ဖိုု ့မတတ္လိုု ့ တစ္မ်ဳိး... တခ်ဳိ ့က report လုုပ္ရတာ အခ်ိန္ကုုန္လိုု ့ တမ်ဳိး... မလုုပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကေတြရွိေနဆဲပါ...

အမ်ဳိးကိုု ခ်စ္ေပမယ့္ အခ်ိန္က တစ္မ်ဳိး... မလုုပ္တတ္လိုု ့ တမ်ဳိး ျဖစ္ေနၾကလိုု ့ စိတ္ညစ္စရာ မလိုုပါ...

အထက္ပါခ်ဳိးယြင္းခ်က္မ်ားကိုု ျပီးျပည့္စံုုေအာင္ BHG အဖဲြ ့၀င္မ်ား/ ျမန္မာဟက္ကာမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးတိုုင္း အဖက္ဖက္က မ်ဳိးပ်က္မ်ားကိုု facebook မွ ဖ်က္ခ်ေရးအတြက္ ဒီ extension ကိုု ထုုပ္ေ၀လိုုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ဒီ extension သြင္းထားလိုုက္ရံုုႏွင့္ facebook သံုုးတိုုင္း Myanmar တိုု ့ရဲ ့ Target ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးပ်က္ႏွင့္ ေခြးကုုလားေတြကိုု automatically တိုုက္ခိုုက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္...

BHG အဖဲြ ့၀င္တစ္ခ်ဳိ ့ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ညီအကိုုမ်ားက target မ်ားကိုု စုုစည္းျပီး facebook တြင္ ေရးထားေသာ command center မ်ားမွ တဆင့္ target မ်ားကိုု ေရးသြင္းျပီး တုုိက္ခိုုက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္... လူမ်ားမ်ား သံုုးလွ်င္ ပိုုျပီး ထိေရာက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာမ်ား စုုစည္းလွ်င္ Myanmar ေတြရဲ ့ Facebook တြင္ အသံုုး၀င္တဲ့ attacker တစ္ခုု အျဖစ္အသံုုးျပဳလိုု ့ရမွာပါ... အဲဒါေၾကာင့္ facebook သံုုး ျပည္သူလူထုုကလည္း တစ္ဖက္တလမ္း ပါ၀င္ဆင္ႏဲြၾကပါ...

BHG က ထုုပ္ေ၀လုုိက္ေသာ Extension သည္ Facebook တစ္ခုုကိုုသာ connection လုုပ္ထားျပီး Automatically facebook တြင္ မရွိအပ္ေသာ ေခြးကုုလားမ်ားႏွင့္ တိုုင္းျပည္ဖ်က္မ်ဳိးပ်က္မ်ားကိုု တိုုက္ခိုုက္ေပးတဲ့ function ေတြကိုုဘဲ ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...

BHG ဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ ့ ယံုုၾကည္မူေတြကိုု အလဲြသံုုးစားလုုပ္မယ္မဟုုတ္ပါ... Extension ထဲတြင္ password ခိုုးယူေစျခင္း.. facebook တြင္ မိမိကိုုယ့္က်ဳိးအတြက္ မေကာင္းတဲ့ဟာေတြကိုု လုုပ္မယ့္ code ေတြ မထည့္ထားပါ... တိုုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကိုု ေစာ္ကားတဲ့လူေတြကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံသားအားလံုုးတူတူ report လုုပ္ဖိုု ့အတြက္သာ သံုုးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...