BHG မွာကုလားပါတယ္ဆိုတာ ေx-ာက္ရူးဘဲယံုမယ္ ??
BHGအားအထင္အျမင္လြဲေစရန္ ေအာက္တန္းက်ေသာလုပ္ၾကံခ်က္မ်ားအားFacebook ႏွင့္တျခားတျခားေသာ ဆုိဒ္မ်ားတြင္ေတြ႕ရွိေနရသည္ ။

BHG ဧ။္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို BHG http://www.blinkhackergroup.org တြင္သာအတည္ျပဳေဖာ္ျပသည္ ။
BHG မွအတည္မျပဳေသာသတင္းမ်ားအား BHG မွျပန္လည္ေျဖရွင္းတာ၀န္ယူသြားမည္မဟုတ္ပါ ။
We Are Watching You Always !!! 
http://www.facebook.com/BlinkHackerGroup