မီဒီယာသမားဆိုတာ ဘက္မလိုက္ရဘူး..သတငး္မထိန္ခ်န္ရဘူး..အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းေရးရတယ္...အဲ႔လိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ႔ ဒီလမ္းစဥ္ကိုလိုက္သြားရမယ္။
  

  
Credit : Myanmar Hacker Uniteam, Black Hacker Area , Myanmar Cyber Counter DDos Team, Myanmar Hacker Power Group