၁၆.၇.၁၂ ရက္ထုတ္ 7 Day News Journal ပါ " ဟက္ကာမ်ားေၾကာင္႔အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးတိုးၿမင္႔သင္႔ၿပီဟုဆို "မွ MST သတင္းတန္မွပညာရွင္ၾကီး  ဦးေအာင္ေဇာ္္ၿမင္႔ သတင္းအေပၚၿပန္လည္ေၿဖရွင္းခ်က္

BHG အဖြဲ႔သည္ ဦးတည္ခ်က္မရွိတဲ႔
တိုက္ခိုက္ေနေသာအဖြဲ႔မဟုတ္။ ရခိုင္အေရးအတြက္ ဘင္ဂလားကုလားမ်ားအား Hacking skills ၿဖင္႔တိုက္ထုတ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔အေနၿဖင္႔ Facebook , Forums မ်ားမွာ က်ေနာ္တို႔ေလ႔လာထားသည္႔(ေတြ႔ရွိထားသည္႔ Pen-testing) hacking tutorials မ်ားကိုပို႔ခ်ေပးမွဳမ်ားရွိဆဲၿဖစ္ပါသည္။

ဦးေအာင္ေဇာ္ၿမင္႔သည္ "အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္  သံုးစြဲသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား နိမ့္က်ေစရန္၊ အြန္လုိင္းကၽြမ္းက်င္သူ အေရအတြက္ နည္းပါးေစရန္ "  ( MCPA ) နာမည္အား အလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး ေၿပာဆုိသံုးနွဳးံသြားတာကို ၁၆.၇.၁၂ ရက္ထုတ္ 7 DAY JOURNAL တြင္တြ႔ရပါတယ္ .. ထိုကဲ႔သို႔ 7 DAY JOURNAL တြင္ ရးသားၿခင္းမွာ --> ဦးေအာင္ေဇာ္္ၿမင္႔ သည္ MST Networking Center တြင္ ၁၀ သိန္းတန္ CEH သင္တန္းကို သင္ၾကားၿပသေနသည္႔ဆရာတဦးဟုၾကားသိရပါသည္။

 IT ေလာကတြင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ၿမင္႔အား " ဒီလုပ္ကြက္ေတြရိုးေနပီ..ေသာက္ရွက္လဲမရွိဘူး ေအာင္ေဇာင္ၿမင္႔အေကာင္႔ၾကီး CEH သင္တန္းမတက္ခင္ ဟက္ခံရတာမ်ား..ဒီတိုင္းထဲ႔လို႔ သူ႔ဆိုင္မွာ သင္တန္းတက္တဲ႔လူ မ်ားလာမယ္ထင္ေနလားမသိဘူး..ေသာက္ရူးၾကီး " (ဦးေအာင္ေဇာင္ၿမင္႔သည္ မူဆလင္ကုလား တဦးၿဖစ္ၿပီး Myanmar Muslim Cyber Army, www.mmca.umbb.net အမည္ၿဖင္႔ ၿမန္မာပိုင္၀က္ဆိုဒ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနသူတဦးဟု သံယရရွိသူူ...ၿမန္မာမူဆလင္အေရးဖန္တီးေနသူ...ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးလဲၿဖစ္) စသည္ၿဖင္႔ Facebook တြင္ ေ၀ဖန္မွဳမ်ားရွိခဲ႔သည္။ 

ဦးေအာင္ေဇာင္ၿမင္႔ ၏ CEH သင္တန္းမဖြင္႔မီ ၁ပတ္အလိုခန္႔တြင္ ၄င္းပိုင္ေသာ email နွင္႔ facebook မ်ားအား BHG အဖြဲ႔ မွ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ႔ၿပီး ဦးေအာင္ေဇာ္ၿမင္႔၏ လုပ္ကြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ႔သည္။ ထိုအၿငိဳးၿဖင္႔ 7day Journal တြင္ BHG အဖြဲ႔အား ယခုကဲ႔သို႔ ေအာက္တန္းက်စြာ လုပ္ၾကံဇာတ္ခင္းၿပီး တိုက္ခိုက္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ၿမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ၿပဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္း( MCPA ) နာမည္အား အလြဲသံုးစား လုပ္ကာ တိုက္ခိုက္ခဲ႔မွဳမ်ား ၂ၾကိမ္တိုင္တိုင္ရွိခဲ႔ၿပီးၿဖစ္သည္။ (ပထမအၾကိမ္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္တြင္တိုက္ခိုက္ေရးသားထား)
ယခုကဲ႔သို႔ MCPA နာမည္အား အလႊဲသံုးစားလုပ္ၿပီး တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားအား MCPA အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းမရွိပါက BHG အဖြဲ႔မွ MCPA အသင္း၀က္ဆိုဒ္ အား ထိန္းခ်ဳပ္ရပါလိမ္႔မည္။ MCPA မွ အျခားေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၏ မ်က္နွာကို ေထာက္ထားသၿဖင္႔ယခုေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အၿဖစ္ သတိေပးလိုက္ပါမည္။ 

ယမန္ေန႔ည ရရွိထားေသာ MCPA data မ်ား ..

http://www.mcpamyanmar.org/

home directory = info3132:*:8500548:100450:info3132:/home/content/48/8500548:/sbin/nologin

DataBase Information

database user: mcpamyanmar
database name: mcpamyanmar

http://www.mcpamyanmar.org/administrator
username=admin
password=d75e5040ffea0a03cb329b8595354d71:BVCWclEWCtvUhGjQ5xbkZXHZFeR
email=theinhlamaw1@gmail.com
usertype=Super Administrator

http://www.mcpamyanmar.org/mon/wp-admin
login=admin
pass=$P$BhuP47QR30rrr1R9SxNtoP.j2hzUiF1
www.mcpamyanmar.org/sagaing/wp-admin
login=admin
pass=$P$BUtLhfLkYphC8E1..OWAvvcCv22hTO/
http://www.mcpamyanmar.org/ayarwaddy/wp-admin
login=admin
pass=$P$BEgu.r5TzkSG0KB9qQzdpAlJaQUMqC/
http://www.mcpamyanmar.org/rakhine/wp-login.php
login=admin
pass=$P$B5AGaf.ySebhXjUZ8WEHQ3Yvh5lySH1
http://www.mcpamyanmar.org/shan/wp-login.php
login=admin
pass=$P$BhGslMDfunNbsqtMUYH8tTbxSbgq5o1


MCPA website အတြင္း ေရာက္ရွိခဲ႔သည္႔အေထာက္အထား 

ယခုကဲ႔သို႔ အေၿခအၿမစ္မရွိ ၊ personal  တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားကို စီစစ္ မွဳမရွိေသာ 7 DAY JOURNAL ကိုလဲ BHG အဖြဲ႔မွၿပင္းထန္စြာသတိေပးလုိက္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္ ယခုကဲ႔သို႔ ထပ္မံၿဖစ္ေပၚလာပါက က်နုပ္တို႔ BHG အဖြဲ႔မွ ၿပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္သြားပါမည္။
We Are Watching You!